Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

NIEUW - Basistraining Gespreksvoering

De basis om een goede vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt op te bouwen is logischerwijs het gesprek.

Een gesprek voeren met elkaar is op zich niet moeilijk, maar het wordt een stuk lastiger om een gesprek te houden zonder vooroordelen, aannames en invullingen. Onze eigen referentiekaders, onze ideeën over wat goed en fout is, en onze normen en waarden kunnen ons daarbij behoorlijk in de weg zitten. 

Vanuit de neurowetenschappen is bekend dat iedereen een eigen denkpatroon heeft. En dat we maar al te snel geneigd zijn om ons eigen denkpatroon op de ander te projecteren. Het geven van tips en adviezen is daar zo'n voorbeeld van.

Heb je ooit weleens een advies van iemand gehad waar je echt niets mee kon? Dan was dat een denkpatroon van die betreffende persoon, en niet die van jou.

Als professioneel coach onthoud ik me van dergelijke adviezen en tips, en bevorder juist het denkproces van de ander. Daarmee ontstaan nieuwe inzichten die precies passen bij de situatie en omgeving van die ander. 

Tijdens deze basistraining leer je de basisprincipes van het coachen. 

We gaan ons bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Waar moet je op letten als je wil beginnen?
  • Hoe maak je op de juiste manier contact met de ander?
  • Wat zegt lichaamstaal over jou en over de ander? 
  • Welke soort vragen kun je stellen, en welke niet?
  • Wat kun je bij de ander opmerken?

De leerdoelen die in deze training van belang zijn:

  • Je kent de basisprincipes van het coachen
  • Je leert hoe lichaamstaal van invloed kan zijn op het gesprek
  • Je krijgt meer inzicht in wat coaching inhoudt
  • Je leert dat jouw eigen gedachten en gevoelens van invloed kunnen zijn op de ander

Overige gegevens

De duur van de Basistraining Gespreksvoering wordt aangepast aan de behoefte. Na afloop van de training ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Aanvraag kostenoverzicht

Wil je een kostenoverzicht voor een groepstraining, klik dan op onderstaande knop en vul de gegevens op het formulier in. Met het invullen van gegevens verplicht je je tot niets. 


Werkwijze | Tarieven